ABM SOLID
PL EN

Obiekty realizowane


Obiekty użyteczności publicznej

Budowa bloku mieszkalnego wielorodzinnego w Częstochowie
Inwestor: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Sp. z o.o.

   

 

Budowa budynku mieszkalnego w Tarnobrzegu
Inwestor: Tarnobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

                 

Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Gliwicach
Inwestor: Zarząd Budynków Miejskich i Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

                 

 

 

 

Obiekty z zakresu konstrukcji stalowych

Wykonanie konstrukcji stalowej mostu nad rz. Wartą
Inwestor: INTOP Warszawa Sp. z o.o.

Wykonanie konstrukcji stalowych obiektów mostowych w Krzeszowicach
Inwestor: Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe "Bieżanów" Sp. z o.o.

Wykonanie dźwigarów głównych mostu Żernickiego
Inwestor: Berger Bau Polska Sp. z o.o.

Wykonanie konstrukcji stalowej mostu kolejowego Łowicz
Inwestor: Trakcja PRKiL S.A.

Wykonanie montażu konstrukcji stalowej wiaduktu kolejowego
Inwestor: Torpol S.A.

Wykonanie montażu konstrukcji stalowej przęsła mosty na rzece Dunajec w Nowym Sączu
Inwestor:
Banimex Sp. z o.o.