ABM SOLID
PL EN

Aktualności


Trwa ostateczna weryfikacja listy wierzytelności prowadzona przez Sędziego Komisarza, a wszystkie główne sprzeciwy zostały rozstrzygnięte.  ABM Solid S.A. w ciągu ostatnich 5 lat przeprowadziła gruntowną restrukturyzację i znajduje się na ostatnim etapie przed odbyciem Zgromadzenia Wierzycieli zatwierdzającym tzw. „układ”.  Na przełomie  2012 i 2013r  Spółce groziła upadłość obejmująca likwidację majątku i zakończenie działalności. Ten proces został powstrzymany, a organy nadzorujące Spółkę zdecydowały o możliwości zawarcia układu.   ABM Solid pozostaje cały czas aktywnym podmiotem gospodarczym realizującym liczne kontrakty, w tym zagraniczne.  Długotrwałość postępowania związana była z czasochłonnym ustalaniem przez Sąd Upadłościowy  ostatecznej listy wierzytelności. Zgromadzenie Wierzycieli będzie się mogło odbyć na przełomie roku.   Spółka na tym etapie postępowania prowadzi ostatnie konsultacje z gronem wierzycieli i  gromadzi  informacje o potencjalnym ich udziale w Zgromadzeniu Wierzycieli.

W ostatnich tygodniach rozstrzygnięte zostały główne sprzeciwy dotyczące wierzytelności Spółki, co oznacza, że będzie możliwe zorganizowanie Zgromadzenia Wierzycieli celem zatwierdzenia układu na warunkach zaproponowanych przez ABM Solid, a podmioty które są wierzycielami zostaną zaspokojone. 

„W dniu 1 czerwca 2017 roku Rada Wierzycieli ABM SOLID S.A. w upadłości układowej  pozytywnie zaopiniowała propozycje układowe Spółki przyjęte przez Zarząd w dniu 16 grudnia 2016 roku. Akceptacja propozycji układowych Spółki przez Radę Wierzycieli przybliża Emitenta do zawarcia układu sądowego z wierzycielami”.


Money.pl - Kliknij po wicej
Wykres wygenerowany przez Money.pl